Even kennismaken

Reflexzonetherapie

Contraindicaties

Privacyverklaring

 
Privacyverklaring vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
Reflexzonetherapiepraktijk Basis in Balans/Wil van Dongeren behandelt uw gegevens vertrouwelijk en gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarom ze verkregen zijn.
 
- Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondsheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die indien voor uw behandeling noodzakelijk en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- ervoor zal zorgdragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor onderstaande doeleinden gebruikt worden. Als ik vanwege onderstaande redenen of vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u uiteraard eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
Mogelijke doeleinden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
De gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.