Even kennismaken

Reflexzonetherapie

Contraindicaties

Tarief/Behandeling

Beroepsver. SCAG

Privacyverklaring

Zorgverzekeraars

Contact

Routebeschrijving

Links

In 1983 werd de vereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten, de VNRT, opgericht.
 
De vereniging heeft als doel het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden, maar ook van u als cliŽnt. Om de kwaliteit van reflexzonetherapie te bewaken is er door de vereniging een opleidings- en beroepsprofiel samengesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen.
 
De vereniging voert een licentiebeleid. Dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholing te volgen. De beroepsvereniging staat er borg voor dat haar licentieleden gekwalificeerde therapeuten zijn. Ik ben licentielid van de VNRT.
 
De VNRT beschikt over een klachten- en tuchtreglement. Klachten over de behandelwijze, onvrede over de zorg of de inrichting van de praktijk van een licentielid, kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van de VNRT. Die biedt u de mogelijkheid te kiezen tussen bemiddeling bij of behandeling van de klacht.
 
Wat moet u doen als u een klacht wilt indienen?
U stelt uw klacht zo duidelijk mogelijk op schrift en stuurt dit naar het secretariaat van de VNRT. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure. E-mail: info@vnrt.nl
 
 
 
Ik ben aangesloten bij de RBCZ.
 
 
Ik sta geregistreerd bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondsheidzorg.
Zie voor meer informatie S.C.A.G.
 
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24381297