Even kennismaken

Reflexzonetherapie

Contraindicaties

Tarief/Behandeling

Beroepsver/SCAG/etc

Privacyverklaring

Zorgverzekeraars

Contact

Routebeschrijving

Links

In 1983 werd de vereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten, de VNRT, opgericht.
 
De vereniging heeft als doel het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden, maar ook van u als cliŽnt. Om de kwaliteit van reflexzonetherapie te bewaken is er door de vereniging een opleidings- en beroepsprofiel samengesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen.
 
De vereniging voert een licentiebeleid. Dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholing te volgen. De beroepsvereniging staat er borg voor dat haar licentieleden gekwalificeerde therapeuten zijn. Ik ben licentielid van de VNRT.
 
De VNRT beschikt over een klachtenregeling. Klachten over de behandelwijze of onvrede over de zorg, kunnen - als wij er samen niet uitkomen -worden ingediend bij de vertrouwenspersoon van de VNRT. Zie verder de website van de VNRT
 
 
 
 
Ik ben aangesloten bij de RBCZ.
 
 
Ik sta geregistreerd bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondsheidzorg.
Zie voor meer informatie S.C.A.G.
 
 
 
 
 
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24381297
 
 
 
Klachten registreren (ongeacht of ik als therapeut die zelf op heb kunnen lossen of met behulp van een klachtenfunctionaris of niet) is een onderdeel van de eisen volgens de Wkkgz (wetgeving speciaal voor ZZP's in de zorg).
Zie verder: Wkkgz
 
Mijn btw-identificatienummer is NL001545677B41